Uppdatera systemfiler

Länsmuséet håller på med noggranna undersökningar av området eftersom ny E4 kommer att skära igenom Västbo. Årsmötet står för dörren och allamöteshandlingar finns nu tillgängliga på hemsidan - utom motionern (för det har ännu inte kommit några). Ja, detta var en del av vad Bo Hedfors berättade för en stor och intresserad medlemsskara. Som sådan har han haft glädje av sin bakgrund